Quy định về điều kiện hưởng lương hưu của người lao động

– Nội dung chị hỏi, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết: Theo Điều 169; Khoản 1, Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là: Đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Như vậy, để được lĩnh lương hưu hằng tháng, người lao động cần phải đáp ứng cả 2 điều kiện đó là tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

B.D

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More