Duyệt theo chuyên mục

Môi trường

Vòng xoáy giá nhà đất

Giá nhà đất ở Việt Nam, từ nhiều chục năm nay, luôn được coi là ở tình trạng “bong bóng”. Giá nhà đất quá cao so với sức mua của người có nhu cầu thực sự.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More