Duyệt theo chuyên mục

Môi trường

Ô nhiễm tiếng ồn: Không thể bó tay!

Bất chấp những quy định pháp luật, tình trạng khủng bố bằng tiếng ồn ở khu dân cư vẫn tồn tại. Dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn là nỗi mong chờ của người dân * CSGT TP HCM phối hợp trị vi phạm tiếng ồn

Triển lãm tư liệu về nhựa

Với 24 tác phẩm, triển lãm tư liệu "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" phản ánh đời sống của nhựa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong đời sống hằng ngày cho đến khi được phát tán trong môi trường.