Duyệt theo chuyên mục

Chính sách Pháp luật

Giấy phép một đằng, làm một nẻo

DNTH: Nhiều ngày qua, các đoàn xe vận chuyển đất hoạt động rầm rộ ngày đêm, vô tư chở đất từ địa phận huyện Yên Thế xuống  bến thuỷ không phép trên địa phận huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.