Duyệt theo chuyên mục

Bất động sản

Bắc Giang: Đất hạ nhiệt, nhiều người gánh nợ

Trong giai đoạn "sốt đất", nghề môi giới, đầu tư BĐS được coi là dễ hốt bạc nhất. Giờ thị trường này giảm nhiệt, thưa vắng khách, phần lớn môi giới mất thu nhập, thậm chí nhiều người có nguy cơ sạt nghiệp vì lỡ "ôm" đất lướt sóng nhưng chưa…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More