Nguyên tắc thương thảo hợp đồng đấu thầu

(Xây dựng) – Năm 2023, đơn vị bà La Thụy Ngọc Huyền (Hậu Giang) tổ chức đấu thầu qua mạng, hình thức chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản trang thiết bị, dự toán khoảng 620 triệu đồng. Chỉ có một đơn vị dự thầu.

Nguyên tắc thương thảo hợp đồng đấu thầu
Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu.

Sau khi đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hai bên chuẩn bị ký kết hợp đồng thì nhà tư vấn bên mời thầu (đại diện chủ đầu tư) có văn bản yêu cầu chủ đầu tư không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đó và đề nghị làm rõ một số thông số kỹ thuật.

Theo đó, nhà thầu đã làm rõ và có đề xuất được đổi thông số kỹ thuật cao hơn so với thông số kỹ thuật đã dự thầu.

Bà Huyền hỏi, nhà thầu đề xuất như vậy có được không? Chủ đầu tư thống nhất cho nhà thầu được đổi và tiếp tục thương thảo hợp đồng, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đó lại thì có đúng theo quy định không? Nếu có thì căn cứ vào văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, bên mời thầu đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu khi có hồ sơ đề xuất hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.

Bên mời thầu so sánh giá chào của các hồ sơ đề xuất đáp ứng về kỹ thuật để xác định hồ sơ đề xuất có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không vượt giá gói thầu sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng.

Liên quan đến thương thảo hợp đồng, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu.

Theo đó, đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/1/2024, việc đánh giá hồ sơ đề xuất, thương thảo hợp đồng, xét duyệt trúng thầu tuân thủ quy định nêu trên.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích