Duyệt theo chuyên mục

Kiến trúc – Đô thị

Thúc đẩy phát triển Vùng Thủ đô

Từ Trung ương đến các địa phương liên quan đều thống nhất và quyết tâm tập trung thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, từ đó tạo động lực để thúc đẩy sự…