Duyệt theo chuyên mục

Kiến trúc – Đô thị

Quy hoạch không gian ngầm đô thị

(Xây dựng) - Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, dẫn đến hình thành ngày càng nhiều các đô thị trên cả nước. Tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có 850 đô thị, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt đó là Hà Nội và Thành phố Hồ…

Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Tổ hợp công trình Nhà ở cao tầng tại Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2

(Xây dựng) - Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Tổ hợp công trình Nhà ở cao tầng CT-03 và CT-04 tại các lô đất CT-03 và CT-04, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh,…