Duyệt theo chuyên mục

Vật liệu xây dựng

Hoàn Lão, Quảng Bình: Vươn tầm thị xã

(Xây dựng) - Thị trấn Hoàn Lão không chỉ là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử mà còn giàu tiềm năng, đóng vai trò là đô thị hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bố Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung, trong…

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn xây dựng

(Xây dựng) - Năm 2022, Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 09/02/2018, sau đây gọi tắt là Đề án 198) do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More