Duyệt theo chuyên mục

Vật liệu xây dựng

Lợi ích công đẩy lùi nỗi sợ sai

Ngày 10/1 vừa qua, tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh tinh thần "không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm". Trong bối cảnh nước ta hiện nay, tinh…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More