Duyệt theo chuyên mục

Tin tức

Sự trở lại của khách du lịch quốc tế

DNTH: Trong hai năm qua, thành phố Nha Trang - Khánh Hòa bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid - 19, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, đến nay ngành công nghiệp không khói của tỉnh đã có những tín hiệu tích cực.

Giải pháp nào xóa xe dù, bến cóc?

DNTH: Sáng nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Giải pháp nào để xóa xe dù, bến cóc". Tình trạng xe dù, bến cóc, nhất là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ở một số tỉnh, thành phố lớn, vẫn như "nấm mọc sau mưa" mỗi dịp…

Quốc gia, dân tộc muốn phát triển phải dựa vào yếu tố con người, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực

DNTH: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngày 20/11 hàng năm đã được chọn là Ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm thể hiện sự trân trọng, tri ân và tôn vinh của toàn xã hội đối với nhà giáo, nghề…

Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

DNTH: Ngày 14/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo về Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More