Duyệt theo chuyên mục

Sự kiện

Xứng đáng với niềm tin của bạn đọc

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ, trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã từng bước trưởng thành, thực sự trở thành người bạn tin cậy của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và…

Nỗ lực xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện

(LĐTĐ) Từ dấu mốc thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024), nhìn lại những trang sử vẻ vang 94 năm qua, có thể khẳng định, Thành phố đã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, luôn gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực, từ đó…

Tự hào 94 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Để kịp thời cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ 45 ngày sau khi Đảng ra đời, ngày 17/3/1930, Đảng bộ Hà Nội được thành lập. 94 năm qua, bằng việc cụ thể hóa chủ trương,…