Duyệt theo chuyên mục

Kiến trúc – Đô thị

Lập ngay Tổ công tác liên ngành hỗ trợ giải quyết dứt điểm nguồn vật liệu san lấp đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập ngay Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ giải quyết dứt điểm nguồn vật liệu san lấp cho Dự án đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án đường cao…

Đảm bảo tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển

(Xây dựng) - UBND tỉnh Nam Định họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển được HĐND tỉnh quyết định chủ trường đầu tư tại các Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 và Nghị quyết số…