Duyệt theo chuyên mục

Kiến trúc – Đô thị

Sân bay và “cú hích” cho nền kinh tế

Tốc độ tăng trưởng của ngành này đi liền với yêu cầu mở rộng mạng lưới sân bay và đường bay để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.  Lợi ích vượt ngoài biên giới Báo cáo “Hàng không: Lợi ích vượt ngoài biên giới” do ATAG và…

Sân bay và “cú hích” cho nền kinh tế

(Xây dựng) - Nếu coi lĩnh vực hàng không như một quốc gia thì đây sẽ là nền kinh tế lớn thứ 17 thế giới, hỗ trợ 87,7 triệu việc làm và tạo ra 3.500 tỷ USD trong tổng GDP toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng của ngành này đi liền với yêu cầu mở rộng…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More