Yên Bình (Yên Bái): Đủ 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Yên Bình đã đủ 22/22 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là thị trấn Yên Bình và thị trấn Thác Bà.

Yên Bình (Yên Bái): Đủ 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Trên 78% tuyến đường giao thông tại huyện Yên Bình được trồng cây xanh.

Huyện đã có quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 27/10/2023. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, đảm bảo kết nối tới 24 xã, thị trấn trên địa bàn; trên 78% tuyến đường được trồng cây xanh.

Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm, đáp ứng yêu cầu các tiêu chí. Trong xây dựng huyện NTM, huyện Yên Bình không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tỷ lệ hộ dân được lấy ý kiến về sự hài lòng với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt 90,9%, kết quả 10 nội dung xin ý kiến thì tỷ lệ hài lòng, nhất trí cao đạt từ 98,84 – 99,87%. Huyện Yên Bình đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025.

UBND tỉnh Yên Bái đang yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách các tiêu chí phối hợp chặt chẽ với huyện Yên Bình trong việc giải trình các nội dung liên quan đến quá trình xây dựng NTM của huyện Yên Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo và thủ tục hồ sơ để trình UBND tỉnh ký ban hành tờ trình đề nghị công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích