Yên Bái: Xử phạt 1,3 tỷ đồng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(TN&MT) – Từ đầu năm đến nay thanh tra Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tiến hành 12 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 36 tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực TN&MT.

Trong đó, thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 10 cuộc thanh tra đột xuất, tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT, kết hợp lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước vào một số cuộc thanh tra, kiểm tra.

Xử phạt 1,3 tỷ đồng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Qua đó đã phát hiện 36 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về TN&MT, các vi phạm chủ yếu như: Lấn chiếm đất, chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hủy hoại đất, khai thác khoáng sản không có giấy phép, không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định…

Thanh tra sở TN&MT cũng đã ban hành 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm là 1,3 tỷ đồng.

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More