Yên Bái: Phấn đấu 105 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Dự kiến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện Yên Bình về đích nông thôn mới.

Yên Bái: Phấn đấu 105 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Diện mạo nông thôn mới ở Yên Bái ngày càng khang trang, hiện đại.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh hiện có 99 xã/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 66% tổng số xã toàn tỉnh); 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 91/150 xã, đạt 60,7% số xã đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; 102/150 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học và 118/150 xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo; 114/150 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 126/150 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; 80/150 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh đã có 105/150 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; 114/150 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động; 93/150 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Dự kiến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện Yên Bình về đích nông thôn mới.

Như vậy, lũy kế hết năm 2023, tỉnh sẽ có 105 xã nông thôn mới, đạt 116% mục tiêu Trung ương giao; 36 xã nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% mục tiêu Trung ương cùng 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích