Xử phạt Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam do xả thải vượt quy chuẩn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An do đã thực hiện hành vi xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

Đồng thời, Công ty này có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 Sở Tài nguyên và Môi trường Long An xử phạt 30 triệu đồng đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Trước đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã kiểm tra và lấy một mẫu nước thải của công ty xả ra rạch Ông Hưu xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An. Kết quả phân tích của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường, mã trên có hai thông số: tổng nitơ vượt 1,53 lần, tổng phốt pho (tính theo P) vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu công ty ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu.

Đồng thời, rà soát, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo thu gom triệt để nước thải sinh hoạt, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

Liên quan đến nước thải, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng chất thải công nghiệp nguy hại: QCVN 13-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn về nước thải công nghiệp dệt nhuộm; QCVN 12-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy; QCVN 01-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn về nước thải cao su thiên nhiên; QCVN 40-2011-BTNMT Quy chuẩn về nước thải công nghiệp; QCVN 29-2010-BTNMT Quy chuẩn về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu; QCVN 28-2010-BTNMT Quy chuẩn về nước thải y tế; QCVN 25-2009-BTNMT Quy chuẩn về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn; QCVN 14-2008-BTNMT Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt; QCVN 11-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản; QCVN 62-MT-2016-BTNMT Quy chuẩn về nước thải chăn nuôi.

Bảo Linh

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More