Xử lý thế nào khi diện tích đất trên sổ đỏ và thực tế khác nhau?

(Xây dựng) – Hiện nay, nhiều trường hợp khi tiến hành đo đạc đất đai để mua bán đất phát hiện ra diện tích đất trên sổ đỏ và diện tích đất thực tế có sự chênh lệch với nhau. Vì vậy, người dân cần nắm rõ các thông tin để tránh thiệt hại và rủi ro.

Xử lý thế nào khi diện tích đất trên sổ đỏ và thực tế khác nhau?
Diện tích đất thay đổi và có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Diện tích thay đổi nhưng ranh giới đất không thay đổi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 89 Luật đất đai 2013, với trường hợp diện tích đất thực tế và trên sổ đỏ có chênh lệch khi đáp ứng điều kiện sau:

– Ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

– Đất đai không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề.

Cách thức xử lý: được cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Trường hợp này, đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn, người sử dụng đất khi cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Diện tích đất thay đổi và có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp khi đo đạc lại, ranh giới thửa đất có sự thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nếu diện tích đo đạc trên thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần diện tích đất chênh lệch nhiều hơn sẽ được xem xét để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp đo đạc lại diện tích mà diện tích đất thực tế ít hơn so với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể do bị lấn chiếm.

Khi đó, người sử dụng đất có quyền yêu cầu xác định lại ranh giới thửa đất, xác định đúng là lấn chiếm thì tiến hành hòa giải, thương lượng hai bên; nếu không hòa giải được, xảy ra tranh chấp thì người sử dụng đất nộp đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức hòa giải.

Hòa giải tại cơ sở không thành, người sử dụng đất nộp đơn khởi kiện tại Tòa án tiến hành tranh chấp lấn, chiếm đất.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More