Xử lý đất ô nhiễm xăng dầu bằng chế phẩm vi sinh

Xử lý đất ô nhiễm xăng dầu bằng chế phẩm vi sinh

Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã phát triển thành công một chế phẩm vi sinh cho phép xử lý hiệu quả đất ô nhiễm xăng dầu.

Vừa qua “Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học để xử lý đất ô nhiễm hydrocarbon thơm và chế phẩm vi sinh thu được bằng quy trình này” đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Mặt trời đỏ Red Sun Biotech (thuộc An Việt Group). Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ sẽ tiếp tục đầu tư sản xuất chế phẩm ở quy mô công nghiệp, giúp cho việc xử lý ô nhiễm xăng dầu bằng biện pháp sinh học an toàn, hiệu quả. 

tm-img-alt
Nhóm nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm vi sinh để xử lý ô nhiễm ở một kho xăng dầu. Nguồn: VAST

Ông Đào Ngọc Nam, Chủ tịch An Việt Group và là đại diện của Red Sun Biotech, cho biết: “Chúng tôi đã tìm hiểu công nghệ này và đã tiến hành thử nghiệm sản phẩm của nhóm nghiên cứu, kết quả an toàn, hiệu quả rất tốt trong việc xử lý các vùng, các nơi bị ô nhiễm xăng, dầu mà trước đây dùng các biện pháp khác rất phức tạp và tốn kém.” Red Sun Biotech từng đưa vào ứng dụng các sản phẩm như dung dịch vi sinh phun khử̉ mùi chuồng trại, chế phẩm vi sinh xử lý chất thải chăn nuôi, chế phẩm vi sinh trộn vào thức ăn chăn nuôi, chế phẩm trộn vào thức ăn thủy sản và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học tái tạo đất…

Theo nhóm tác giả nghiên cứu, chế phẩm mới khác với các sản phẩm hóa học và sinh học đang có trên thị trường ở chỗ có sự kết hợp của cả 3 phương pháp vật lý (cơ chế hấp phụ), hóa học (sự chuyển hóa các chất) và sinh học (sử dụng vi sinh và giá thể sinh học, không gây ô nhiễm môi trường). Và chế phẩm này có thể sử dụng cả ở môi trường đất và nước vì vậy nó có tính ứng dụng khá cao.

Chế phẩm đã được thử nghiệm tại một số khu vực bị ô nhiễm dầu như một số kho xăng dầu ở Hà Nội, Thanh Hóa…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More