Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Xây dựng quý II/2024

(Xây dựng) – Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý I/2024 và dự báo quý II/2024. Tổng số doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý I/2024 là 6.018 doanh nghiệp ngành Xây dựng.

Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Xây dựng quý II/2024
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động SXKD, doanh nghiệp xây dựng kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp.

32,2% doanh nghiệp dự báo hoạt động thuận lợi hơn

Theo Báo cáo, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp xây dựng quý I/2024 khó khăn hơn quý IV/2023 với 16,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 41,5% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD giữ ổn định và 42,2% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn.

Dự báo quý II/2024 so với quý I/2024, các doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD tốt lên với 32,2% doanh nghiệp dự báo hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 40,7% nhận định giữ ổn định và 27,1% dự báo khó khăn hơn.

Trong quý I/2024, các yếu tố đầu vào có nhiều biến động. Kết quả khảo sát cho thấy, có 13% doanh nghiệp nhận định lao động trong doanh nghiệp tăng so với quý IV/2023; 56% doanh nghiệp nhận định lao động không đổi và 31% doanh nghiệp nhận định lao động giảm. Dự báo quý II/2024 có 27,3% doanh nghiệp nhận lao định lao động tăng; 58,8% doanh nghiệp nhận định không đổi và 13,9% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

Về lao động thường xuyên, dự báo có 12,8% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên tăng so với quý I/2024; 77,6% doanh nghiệp nhận định không đổi và 9,6% doanh nghiệp nhận định giảm. Về lao động thời vụ, dự báo có 26,4% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ tăng so với quý I/2024; 58,0% doanh nghiệp nhận định không đổi và 15,6% doanh nghiệp nhận định giảm.

Đối với yếu tố chi phí sản xuất, dự báo quý II/2024 so với quý I/2024 có 46,9% doanh nghiệp dự báo tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng; 40,2% doanh nghiệp dự báo không đổi và 12,9% doanh nghiệp dự báo tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm giảm.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho hoạt động xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây dựng. Trong quý I/2024, có 35,4% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý IV/2023; 34,7% doanh nghiệp nhận định không đổi và 29,9% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý II/2024, có 48,8% doanh nghiệp dự báo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý I/2024; 39,0% doanh nghiệp nhận định không đổi và 12,2% doanh nghiệp dự báo giảm…

Còn với yếu tố hợp đồng xây dựng mới, dự báo quý II/2024, các doanh nghiệp nhận định hợp đồng xây dựng mới nhiều hơn quý I/2024 với 80,2% doanh nghiệp nhận định tăng và không đổi (32,9% doanh nghiệp nhận định tăng; 47,3% doanh nghiệp nhận định không thay đổi); 19,8% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm.

46,4% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về vốn cho SXKD

Trong lĩnh vực vay vốn phục vụ SXKD, có 76,4% doanh nghiệp vay vốn phục vụ SXKD. Theo nguồn vay, có 76,3% doanh nghiệp vay ngân hàng; 12,4% doanh nghiệp vay người thân, bạn bè; 7,1% doanh nghiệp vay tổ chức tín dụng khác; 2,9% doanh nghiệp vay nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng không qua thủ tục chính thức; 1,3% doanh nghiệp vay từ các nguồn khác. Trong số các doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD, chỉ có 39,5% doanh nghiệp tiếp cận được các khoản vay ưu đãi; 60,5% doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi.

Nhận định về tình hình vay vốn, Tổng cục Thống kê cho biết: Có 18,3% doanh nghiệp nhận định vay vốn quý I/2024 thuận lợi hơn quý IV/2023, 55% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 26,7% doanh nghiệp nhận định vay vốn khó khăn hơn. Dự báo quý II/2024, có 20,9% doanh nghiệp nhận định vay vốn thuận lợi hơn quý I/2024, 57,7% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 21,4% doanh nghiệp nhận định vay vốn khó khăn hơn quý I/2024.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, hai yếu tố thường ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng là “giá nguyên vật liệu tăng cao” và “không có hợp đồng xây dựng mới”.

Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Xây dựng quý II/2024
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng quý I/2024 và quý II/2024.

Theo khảo sát trong quý I/2024, yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến SXKD của doanh nghiệp là “không có hợp đồng xây dựng mới” với 52,2% số doanh nghiệp; yếu tố “giá nguyên vật liệu tăng cao” với 46,5% số doanh nghiệp. Dự báo trong quý II/2024, các doanh nghiệp cho rằng yếu tố “giá nguyên vật liệu tăng cao” ảnh hưởng nhiều nhất với 48,7% doanh nghiệp, yếu tố “không có hợp đồng xây dựng mới” với 40,4% doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động SXKD, doanh nghiệp xây dựng kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương cùng đồng hành hỗ trợ. Cụ thể, 46,4% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về vốn cho SXKD như được vay vốn ưu đãi, thủ tục vay vốn thuận lợi và nhanh chóng hơn, giảm lãi suất cho vay. 44,3% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về nguyên vật liệu như đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nguyên vật liệu.

38,3% doanh nghiệp đề nghị thông tin đấu thầu cần công khai, minh bạch. 32,9% doanh nghiệp đề nghị tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính. 26,6% doanh nghiệp đề nghị được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để đảm bảo thời gian thi công đúng hợp đồng đã ký kết. 24,3% doanh nghiệp đề nghị phải có chế tài xử phạt các chủ đầu tư chậm thanh quyết toán nợ đọng xây dựng cơ bản để doanh nghiệp xây dựng quay vòng vốn cho hoạt động SXKD.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm soát giá, ổn định nguồn cung nguyên vật liệu, tránh sự độc quyền về nguồn cung dẫn đến tăng giá để hoạt động xây dựng của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, thiếu vốn là vấn đề của hầu hết các doanh nghiệp, năng lực tài chính của doanh nghiệp là một trong những yếu tố chính quyết định đến khả năng trúng thầu của đơn vị. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn giảm bớt điều kiện vay vốn, thủ tục vay vốn để có thể tiếp cận được các gói vay ưu đãi…

Các đơn vị nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích