Xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ?

(Xây dựng) – Bà Kim Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) có câu hỏi liên quan đến vấn đề xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ, gửi cơ quan có thẩm quyền nhờ hướng dẫn giải đáp.

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ?
Xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ?

Nội dung câu hỏi như sau:

Năm 1994, anh ruột của bà Kim Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 2.000 m2 đất nông nghiệp. Năm 1995, anh của bà cho lại vợ chồng bà một phần thửa đất (220 m2) để xây nhà ở.

Tháng 5/1995, bà Ngân xây nhà trên diện tích đất nông nghiệp được cho tặng, không bị xử phạt vi phạm hành chính và vẫn ở ổn định cho đến nay. Tuy nhiên, giấy cho tặng đất đã bị thất lạc.

Tháng 8/1995, gia đình bà Ngân được cấp sổ hộ khẩu ở địa chỉ đã xây nhà. Năm 1999, bà kê khai nhà đất theo Tờ đăng ký nhà đất năm 1999.

Năm 2000, gia đình của anh bà Ngân chuyển mục đích sử dụng 400 m2 sang đất ở (không liên quan đến phần đã cho gia đình bà Ngân).

Do vướng nhiều dự án nên qua nhiều năm bà Ngân vẫn chưa thực hiện tách thửa theo quy định. Nay gia đình bà muốn hợp thức hóa nhà đất và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vợ chồng bà chưa từng được cấp Giấy chứng nhận nào trước đây.

Bà Ngân hỏi, gia đình bà có thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hay không? Và nếu được cấp thì tiền sử dụng đất, các loại thuế tính như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin nêu trên thì thửa đất đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 2.000 m2, loại đất nông nghiệp. Do đó, việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích là vi phạm pháp luật về đất đai.

Việc xem xét, giải quyết thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Do đây là vụ việc cụ thể liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà liên hệ với chính quyền địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích