Xây dựng quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật về cung cấp thông tin, dữ liệu TN&MT

(TN&MT) – Ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc về xây dựng Dự thảo “Thông tư ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu TN&MT”

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích