Xây dựng nông thôn mới – Tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế

(Xây dựng) – Huyện Thường Tín (Hà Nội) được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sau một thời gian xây dựng nông thôn mới, huyện đã và đang “gặt hái” được nhiều kết quả tích cực, nhất là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Trên địa bàn huyện, nhiều vùng chuyên canh lúa, cây ăn quả, rau an toàn, thủy sản được hình thành.

Xây dựng nông thôn mới - Tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế
Con đường nông thôn mới xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Ông Từ Ðức Mạnh – Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín cho biết: “Ðến nay, trên địa bàn huyện có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao và một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ðặc biệt, từ xây dựng nông thôn mới, nhận thức của cán bộ và nhân dân đã có sự thay đổi rõ rệt”.

Khi vai trò của người dân được xác định rõ ràng, điều đó đã khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Người dân ở nhiều xã đã tự chăm sóc những con đường rợp sắc hoa, góp phần hình thành và thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Đặc biệt, hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư bảo đảm an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. Hệ thống đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn, đường làng, ngõ xóm đã được nhựa hóa và bê-tông hóa 100%.

Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển kinh tế nông thôn; tích hợp tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị.

Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như: Vùng chuyên canh lúa, cây ăn quả, rau an toàn, nuôi trồng thủy sản. Ðến nay, huyện Thường Tín có sáu mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, giúp tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển, tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu.

Xây dựng nông thôn mới - Tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế
Nghệ nhân sơn mài Nguyễn Thị Hồi – Làng nghề sơn mài Hạ Thái, huyện Thường Tín.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển, tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu, nổi bật là các Hợp tác xã rau sạch Thanh Bình xã Hòa Bình, Hợp tác xã hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân xã Hồng Vân, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Thanh Hà xã Ninh Sở với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, thu nhập bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch UBND xã Tô Hiệu Ðào Hồng Thái chia sẻ: “Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã cũng xác định, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong những năm qua, xã đã đẩy mạnh xây dựng các đề án, dự án phát triển sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm, từng bước nâng cao tay nghề, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy hoạch theo vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế”.

Năm 2023, huyện Thường Tín đưa ra mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện, xã nông thôn mới tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để bảo đảm chương trình này là quá trình thường xuyên, liên tục… Huyện cũng phấn đấu năm 2023 có chín xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ba xã Văn Bình, Nhị Khê, Hà Hồi đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích