Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Việc gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong khâu thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên là vấn đề rất cấp thiết. Qua đó giúp sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn và dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngày 19/10/2023, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp & diễn đàn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên với 30 doanh nghiệp tham gia.

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn theo mô hình hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, lấy đào tạo nghề nghiệp – thực hành làm mục tiêu chủ yếu, lấy chất lượng đào tạo làm hàng đầu, ngoài giảng dạy lý thuyết Nhà trường còn rất quan tâm đến công tác phục vụ người học và phục vụ cộng đồng, trong đó đặc biệt quan tâm đến tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, Trường đang hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp với mục đích chính là tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; Ngoài ra, có thể hỗ trợ Nhà trường trong việc tổ chức cho sinh viên thực tập, tìm hiểu mô hình kinh doanh tại các doanh nghiệp để giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận được với môi trường làm việc thực tế, yêu cầu về vị trí việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế của Nhà trường. 

tm-img-alt
Việc gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong khâu thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên là vấn đề rất cấp thiết. 

Trong 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động nhằm kết nối việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức được 2 ngày hội việc làm, Năm 2019 với sự tham gia của 82 Doanh nghiệp, thu hút được gần 3.000 sinh viên tham dự và gần 600 sinh viên trúng tuyển vòng 1. Đến năm 2022 tiếp tục tổ chức thành công Ngày hội việc làm với sự tham gia của 120 Doanh nghiệp, thu hút được gần 6.800 sinh viên tham dự và gần 2.300 sinh viên đã trúng tuyển vòng sơ tuyển.

tm-img-alt

Nhà trường tổ chức buổi ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Diễn đàn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm 3 mục đích chính: Một là, để tuyển dụng sinh viên của Nhà trường sau khi tốt nghiệp. Hai là, giúp cho sinh viên của Nhà trường có được những địa điểm thực tập phù hợp với chuyên ngành đào tạo, tiếp cận được với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế của Nhà trường. Ba là, xây dựng được một hệ sinh thái có sự đồng hành của Nhà trường – Doanh nghiệp – Cựu học viên, cựu sinh viên nhằm hỗ trợ được sinh viên có thể khởi nghiệp thành công sau khi tốt nghiệp, góp phần tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác sẽ triển khai được nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng Nhà trường tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên hơn nữa và từng bước tạo dựng được một hệ sinh thái có sự đồng hành của các các cơ quan quản lý Nhà nước – Tổ chức xã hội, nghề nghiệp – Nhà trường – Doanh nghiệp – Quý vị phụ huynh – Cựu học viên, cựu sinh viên nhằm hỗ trợ được nhiều sinh viên khởi nghiệp thành công hơn nữa để góp phần cùng Nhà trường tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích