Xây dựng chính quyền đô thị tại Hải Phòng: Tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(Xây dựng) – Ngày 30/11, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hải Phòng họp thẩm tra các hồ sơ trình Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Phạm Quốc Ka – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Xây dựng chính quyền đô thị tại Hải Phòng: Tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hải Phòng đã thẩm tra các hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI về: Đề án Tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố; Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo đó, Đề án Tổ chức chính quyền đô thị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng chính quyền đô thị thành phố với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp và hai cấp hành chính… Đồng thời thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố với 40 nội dung thuộc 8 lĩnh vực.

Xây dựng chính quyền đô thị tại Hải Phòng: Tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Việc xây dựng Đề án Tổ chức chính quyền đô thị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước tại Hải Phòng.

Đối với Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các ý kiến đều khẳng định việc xây dựng là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị các cơ quan chuẩn bị báo cáo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, thời gian trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích