Xác thực gần 49 triệu thông tin nhân khẩu về bảo hiểm

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến 23/8/2022, trên toàn quốc đã có 26.482.644 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 786.055 người với 1.464.662 lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID – BHXH số để khám chữa bệnh BHYT.

Xác thực gần 49 triệu thông tin nhân khẩu về bảo hiểm
Hiện tại trên ứng dụng VssID, BHXH Việt Nam đang cung cấp 7 dịch vụ công.

Hệ thống của BHXH Việt Nam cũng đã xác thực 48.912.798 thông tin nhân khẩu (bao gồm cả nhân khẩu có số Chứng minh thư nhân dân và Căn cước công dân) có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 37.947.723 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, toàn quốc đã có 10.570 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân phục vụ khám chữa bệnh BHYT…

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện việc kết nối sử dụng dịch vụ “Xác nhận thông tin hộ gia đình” và triển khai dịch vụ “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng” trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động, BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành Cổng Dịch vụ công “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe”, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của ngành, chính thức áp dụng, triển khai thực hiện từ ngày 15/6/2022.

Theo kế hoạch, trong 4 tháng cuối năm 2022, ngành BHXH sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

B.D

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More