Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với dự án BOT cầu Đồng Nai

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu (đoạn từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT – thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương) – gọi tắt là dự án BOT cầu Đồng Nai.

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với dự án BOT cầu Đồng Nai
Một phần dự án BOT cầu Đồng Nai (Quốc lộ 1) tại địa phận tỉnh Bình Dương.

Dự án BOT cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu được khởi công vào tháng 6/2008, gồm các hạng mục: Nút giao Tân Vạn, cầu Đồng Nai mới, khu vực ngã tư Vũng Tàu, nâng cấp cầu Đồng Nai cũ và đường gom kết nối vào dự án. Dự án vận hành đến tháng 8/2020 thì tạm dừng thu phí.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải xác định, tổng giá trị tài sản hình thành sau đầu tư và trong giai đoạn kinh doanh khai thác (cầu, hầm chui, đường bộ…) là gần 2,3 nghìn tỷ đồng. Tính đến nay, sau thời gian sử dụng, tổng giá trị tài sản còn lại được xác định là trên 1,8 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản dự án trên; đồng thời quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đối với các tài sản khác, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm quản lý, bảo quản; thực hiện rà soát và báo cáo Bộ Giao thông vận tải phương án xử lý phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với tài sản chuyển giao cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận lại để quản lý, sử dụng và khai thác phù hợp theo quy định.

Trước đó, ngày 15/7/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của dự án này.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích