Xác định số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% diện tích đất ở dự kiến làm nhà ở xã hội

(Xây dựng) – Đối với dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư thì việc xác định tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp Luật Đất đai.

Xác định số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% diện tích đất ở dự kiến làm nhà ở xã hội
Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (Ảnh minh họa: Internet).

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 3955/BXD-QLN gửi UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế liên quan đến việc xác định số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% diện tích đất ở dự kiến làm nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Bộ Xây dựng cho rằng, đây là nguồn thu từ tiền sử dụng đất vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn (khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP), không quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đó phải nộp thêm khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Do đó, đối với dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư thì việc xác định tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Về thời điểm nộp tiền, Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về nhà ở quy định trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha mà chủ đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền trước thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền đối với phần quỹ đất 20% thì chủ đầu tư phải nộp tiền đối với quỹ đất 20% này tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP).

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More