Xác định giá trị khối lượng công tác bê tông thanh toán Hợp đồng EC

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân, xin hướng dẫn về việc xác định giá trị khối lượng công tác bê tông thanh toán Hợp đồng EC ¬Dự án đầu tư xây dựng các Bến Container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

Xác định giá trị khối lượng công tác bê tông thanh toán Hợp đồng EC
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đã có ý kiến như sau:

Theo đó, việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Hàm lượng cốt thép (ký hiệu là μ) đã được định nghĩa cụ thể tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. Việc đo bóc khối lượng bê tông được hướng dẫn cụ thể tại mục 5.4 Thông tư số13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Trường hợp μ≥2% thì khi tính toán khối lượng bê tông phải trừ đi thể tích chiếm chỗ của cốt thép đối với phần chênh giữa hàm lượng cốt thép μ với hàm lượng cốt thép bằng 2% (μ2%).

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More