Xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối trong xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

xac dinh chi phi lai vay phi cam ket va phi dau cuoi trong xay dung
Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, các khoản phí và lệ phí theo quy định được dự tính trong chi phí khác thuộc tổng mức đầu tư xây dựng của dự án (ảnh: Vietnamnet.vn).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 134 Luật Xây dựng và pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua các thời kỳ, tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm: chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, các khoản phí và lệ phí theo quy định được dự tính trong chi phí khác thuộc tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

Việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (bao gồm cả chi phí lãi vay, phí cam kết… (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan áp dụng cho dự án.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More