Xã Tơ Tung – Xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang là “lõi nghèo của cả nước”. Cụ thể, thu nhập bình quân của hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực; tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,7% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60% tổng số hộ nghèo của cả nước.

Xã Tơ Tung cũng đã từng là xã thuộc diện thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao. Trước đây vốn chỉ có người Ba Na sinh sống, nay đã đón thêm những cư dân mới và hình thành thêm nhiều thôn làng. Đến nay, toàn xã Tơ Tung có 10 làng với 14 dân tộc anh em sinh sống, người Ba Na chiếm hơn 42%.

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trong đó, giai đoạn I được triển khai từ năm 2021 – 2025 (Chương trình).

Hiện nay trên vùng đất anh hùng này ngày một “ thay da đổi thịt”, cuộc sống của bà con đã khá hơn, nhận thức tốt hơn tránh đi di cư dân đi nơi khác, bà con tập trung bảo ban nhau sản xuất nông nghiệp…. Nhờ các chương trình hỗ trợ từ nguồn vốn nông thôn mới (NTM), đường giao thông đã được nâng cấp, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây mới, sửa sang, bà con được hỗ trợ cây giống, trâu, bò. Thông qua các buổi tập huấn, bà con đã chuyển đổi diện tích đất dốc, bạc màu sang trồng keo để phát triển kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng.

Góp sức xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp

Xã Tơ Tung trong lịch sử được biết đến là nơi ghi dấu những chiến công của quân, dân và đồng bào DTTS kiên cường bám làng kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Ðinh Núp, cánh chim đầu đàn của đồng bào Tây Nguyên. Từ một xã nghèo, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, bà con đoàn kết một lòng xây dựng quê hương cách mạng. Ở Tơ Tung có các làng như Đồng Tâm, Cao Lạng, Nam Cao là những làng đông dân tộc, như Thái, Mường, Kinh. Đây là những làng có nhiều hộ khá giả ở Tơ Tung vì biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế. Xã Tơ Tung cũng thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mai – Dịch vụ để thu mua các loại nông sản…

Xã Tơ Tung được đón nhận là xã chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2020, toàn xã Tơ Tung còn 86 hộ nghèo với 367 khẩu, chiếm 6,34%; đường trục xã và ngõ xóm được bê tông hóa 100%; đường trục thôn, làng được bê tông hóa 95,22%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đạt 73,87%; có 1.059/1.356 nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt tỷ lệ 78,3%, không có nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt 41.103.000 đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 5.545/5.842 người, đạt 94,92%; tỷ lệ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 70,06% (950/1.356 hộ), tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh là 74,63% (1.012/1.356 hộ), tỷ lệ hộ có bể chứa nước hợp vệ sinh là 84,88% (1.151/1.356 hộ), tỷ lệ hộ đảm bảo 3 sạch 78,76% (827/1.050 hộ); Ðến nay, toàn bộ tuyến đường liên xã đã được nhựa hóa, 98% số hộ dân được sử dụng điện. Bà con đã biết ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cho nên đạt giá trị kinh tế cao, hơn 50 triệu đồng/ha.

Luôn phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

                                                                                              

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích