Vượt qua những thách thức, phát triển bền vững 5 trụ cột an ninh mạng

Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của môi trường an ninh mạng hiện đại, sự đánh giá về mức độ sẵn sàng của các tổ chức trên khắp thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, Cisco mới đây đã tiến hành nghiên cứu và công bố Báo cáo về Chỉ số sẵn sàng an ninh mạng. Báo cáo này phân loại các tổ chức và doanh nghiệp thành bốn giai đoạn sẵn sàng: từ sơ cấp, hình thành, tiến bộ đến trưởng thành, dựa trên chuẩn bị của họ trên năm trụ cột chính và trạng thái triển khai của 19 giải pháp bảo mật.

Để xây dựng tổ chức an toàn, bền vững các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần tập trung vào việc thiết lập mức độ “sẵn sàng” của họ trên năm trụ cột bảo mật chính. Trong đó, cơ sở hạ tầng bảo mật, đặc biệt là trong mối quan hệ với đối tác địa phương và quốc tế, được xem là quan trọng để xác định điểm mạnh và đưa ra quyết định về ưu tiên nguồn lực để cải thiện khả năng phục hồi.

Chỉ số sẵn sàng an ninh mạng dựa trên năm trụ cột chính là danh tính, thiết bị, mạng, luồng công việc ứng dụng và dữ liệu. Nghiên cứu này đã kiểm tra 19 giải pháp khác nhau để giải quyết những thách thức này, đồng thời tiến hành đánh giá về việc triển khai những giải pháp này trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá 5 trụ cột an ninh mạng toàn cầu và ở Việt Nam

Danh tính:

Trong lĩnh vực quản lý danh tính, nghiên cứu chỉ ra rằng 24% tổng số người được hỏi đánh giá Quản lý danh tính là rủi ro số một đối với các cuộc tấn công mạng. Điều này dẫn đến 95% số người được hỏi đã triển khai các giải pháp quản lý danh tính, với Quản lý quyền truy cập và nhận dạng tích hợp là phổ biến nhất.

Tại Việt Nam, chỉ số này cho thấy 17% tổ chức ở giai đoạn trưởng thành, 25% ở giai đoạn tiến bộ, 41% ở giai đoạn hình thành và 17% ở giai đoạn mới bắt đầu.

Thiết bị:

Sự tăng cường của thiết bị kết nối đã tạo ra thách thức lớn trong việc bảo vệ an ninh mạng. 31% công ty toàn cầu được xem là trưởng thành trong mặt trận thiết bị, trong khi hơn một nửa (56%) đang ở giai đoạn hình thành hoặc mới bắt đầu.

Ở Việt Nam, 31% tổ chức ở giai đoạn trưởng thành, 24% ở giai đoạn tiến bộ, 25% ở giai đoạn hình thành và 20% ở giai đoạn mới bắt đầu.

Mạng:

Mạng ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường làm việc đa dạng. Tuy nhận thức về vấn đề, nhưng chỉ có 19% tổ chức toàn cầu được đánh giá là sẵn sàng cao nhất, trong khi 56% đang ở giai đoạn hình thành hoặc mới bắt đầu.

Ở Việt Nam, 18% tổ chức ở giai đoạn trưởng thành, 29% ở giai đoạn tiến bộ, 43% ở giai đoạn hình thành và 10% ở giai đoạn mới bắt đầu.

Luồng công việc ứng dụng:

Sự áp dụng rộng rãi của ứng dụng đã đặt ra một lớp phức tạp mới trong việc bảo vệ an ninh mạng. Khảo sát chỉ ra rằng 65% công ty toàn cầu đang ở giai đoạn hình thành hoặc mới bắt đầu trong việc giải quyết rủi ro từ lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, 13% tổ chức ở giai đoạn trưởng thành, 26% ở giai đoạn tiến bộ, 48% ở giai đoạn hình thành và 13% ở giai đoạn mới bắt đầu.

Dữ liệu:

Bảo vệ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ vì mặt kinh doanh mà còn vì yêu cầu pháp lý. 50% số người tham gia khảo sát nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu, nhưng vẫn có 22% công ty ở giai đoạn sơ cấp.

Tại Việt Nam, 23% tổ chức ở giai đoạn trưởng thành, 37% ở giai đoạn tiến bộ, 29% ở giai đoạn hình thành và 11% ở giai đoạn mới bắt đầu.

Thách thức và khả năng phục hồi an nình mạng ở Việt Nam

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (ATTT), có hơn 15.900 phản ánh về lừa đảo đã được gửi đến trong 11 tháng đầu năm 2023 từ người dùng Internet Việt Nam, chủ yếu liên quan đến giả mạo và lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính.

Trong bối cảnh những mối đe dọa ngày càng rõ ràng, khả năng phục hồi an ninh mạng trở thành ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng chặng đường phía trước còn rất dài. Việc triển khai giải pháp nhận dạng, thiết bị và mạng càng sớm càng tốt để ngăn chặn các cuộc tấn công. Trong đó, khả năng phục hồi về bảo mật cần được ưu tiên hàng đầu vì nó là nền tảng cho chiến lược kinh doanh và được ưu tiên chung trong toàn tổ chức, cho phép các công ty dự đoán tốt hơn các mối đe dọa và phục hồi nhanh hơn khi mối đe dọa trở thành hiện thực.

Thông tin khảo sát cho thấy 93% tổ chức Việt Nam dự định tăng ngân sách an ninh mạng ít nhất 10% trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng các biện pháp này sẽ được triển khai nhanh chóng, vì môi trường kinh doanh và sẵn sàng hiện tại đòi hỏi hành động ngay lập tức.

Báo cáo của Cisco là một bước quan trọng để đánh giá mức độ sẵn sàng an ninh mạng của tổ chức trên toàn cầu và ở Việt Nam. Đối mặt với thách thức ngày càng phức tạp của an ninh mạng, các doanh nghiệp và chính phủ cần phải đặt khả năng phục hồi là trọng tâm để đảm bảo sự an toàn và ổn định trong môi trường kỹ thuật số ngày càng nguy hiểm này. 

 Duy Trinh

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích