Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024

(Xây dựng) – UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp tập trung phục hồi phát triển kinh tế – xã hội cùng với sự tham gia đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội thành phố đạt được những kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố được đảm bảo và nâng cao. Năm 2024, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Chú trọng đến an sinh xã hội, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tập trung bồi thường GPMB, xử lý giải quyết vi phạm pháp luật đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật trong thực thi công vụ; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương giao chỉ tiêu cho các xã, phường.

Tại hội nghị, UBND thành phố giao kế hoạch kinh tế – xã hội cho các phòng, ban chức năng, UBND các xã phường với chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,6% so với năm 2023, cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 81,23%, dịch vụ chiếm 18,43%, nông nghiệp chiếm 0,34%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.892 tỷ đồng, chi ngân sách trên 1.776 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiện 1,03%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94-95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý 95%; diện tích cây xanh bình quân đầu đạt 15,8m2/người. Chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2024, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của thành phố trên 502 tỷ đồng, thực hiện 60 dự án do thành phố quản lý, 1 dự án an ninh quốc phòng, hỗ trợ 43 dự án của các UBND xã phường.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lãnh đạo UBND thành phố giao chỉ tiêu cho các phòng, ban.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã phường phải xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất ngay từ đầu năm 2024; định kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo cấp trên những khó khăn vướng mắc để có hướng tháo gỡ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; có kế hoạch cân đối các nguồn thu, chi đảm bảo cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm sử dụng đất trái phép, tháo gỡ tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; tiếp tục đối mới căn bản toàn diện giáo dục, giữ vững vị trí top đầu toàn tỉnh về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung thực hiện chuyển đổi số…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích