Vĩnh Yên: Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên: Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Dũng – Đình Đồng –  Chủ nhật, 25/09/2022 00:12 (GMT+7)

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện Quy chế của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc về Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025 và chỉ đạo của BTV Thành ủy Vĩnh Yên về “Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo để việc triển khai hưởng ứng Giải thưởng trên địa bàn thành phố được đông đảo mọi người biết đến.

tm-img-alt
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội “Ba nhất” tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 2/3/1963.

Từ những nội dung trên, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Vĩnh Yên; các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa giải thưởng và hướng dẫn, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia Giải thưởng bằng hình thức phù hợp.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, Nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác, làm việc tại tỉnh vĩnh Phúc có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có tác phẩm và hồ sơ tham dự đúng với Quy chế Giải thưởng. Các tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên trước ngày 18/11/2022.

Mặt khác, việc phát động hưởng ứng tham gia Giải thưởng nhằm khuyến khích, động viên các tác giả viết và sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tạo sức lan tỏa và đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền; cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp hiệu quả của văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More