Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Phấn đấu đến năm 2025 được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Kế thừa thành quả của Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2020, sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, diện mạo nông thôn của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) ngày càng khởi sắc, khang trang hơn, sạch đẹp hơn.

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Phấn đấu đến năm 2025 được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Môi trường sống của người dân được quan tâm.

Hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn được quan tâm xây dựng đồng bộ; kinh tế của huyện giữ mức tăng trưởng ổn định trên 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt…

Đến nay, toàn huyện có 6/25 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có xã Ngũ Kiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh; 27 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 thôn đạt chuẩn NTM thông minh. Phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường hơn 3.913 tỷ đồng; trong đó, có hơn 739 tỷ đồng huy động từ người dân và cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn Vĩnh Tường còn gặp một số khó khăn do huyện có số xã tham gia nhiều nhất tỉnh, các nội dung của chương trình xây dựng NTM bao trùm nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều ngành nên quá trình triển khai một số địa phương còn lúng túng. Một số địa phương còn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu của địa phương; nhiều người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cơ chế hỗ trợ của Nhà nước…

Vĩnh Tường phấn đấu đến năm 2025 được công nhận huyện đạt chuẩn NTM; 25/25 xã của huyện duy trì đạt chuẩn NTM theo quy định của giai đoạn 2021-2025; có ít nhất 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 55 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn thông minh…

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Phấn đấu đến năm 2025 được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Hạ tầng giao thông nông thôn được cải tạo, nâng cấp.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình…

Ông Nguyễn Xuân Quang – Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện nhấn mạnh: Để thực hiện thành công các chỉ tiêu xây dựng NTM trong thời gian tới, cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở cần tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được; đẩy mạnh triển khai các đề án phát triển kinh tế, đặc biệt là các đề án về nông nghiệp để xây dựng các mô hình NTM hiệu quả; tiếp tục vận động, tuyên truyền huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã chỉ đạo UBND các xã triển khai rà soát, đánh giá, xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện duy trì xã đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp tại địa phương, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Chịu trách nhiệm trực tiếp việc chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng duy trì xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích