Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển công nghiệp thương mại

(Xây dựng) – Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự đồng thuận, thống nhất cao từ chính quyền đến người dân, thời gian qua, công tác GPMB triển khai dự án được huyện Vĩnh Tường đặc biệt quan tâm, đôn đốc thực hiện. Hoàn thành công tác GPMB tạo động lực phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển công nghiệp thương mại

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; tạo sự thống nhất để phối hợp, hoàn thành cao nhất những nội dung, nhiệm vụ, với quan điểm “Chuẩn bị càng kỹ – triển khai càng nhanh – hiệu quả càng cao”, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Kế hoạch số 3959, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện.

Tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB được cập nhật thường xuyên thông qua cuộc họp thường kỳ hàng tháng do UBND huyện tổ chức, qua đó, lãnh đạo UBND huyện kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn.

Để tạo sự đồng thuận, thống nhất từ chính quyền đến người dân, bên cạnh việc thực hiện bồi thường, GPMB đúng trình tự, quy định, UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi của người dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân tại một số dự án khi phát sinh vướng mắc, giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân theo quy định.

Ông Đàm Hữu Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án Vĩnh Tường cho biết: Thực hiện nhiệm vụ UBND huyện về công tác GPMB trên địa bàn huyện, Ban đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát, chủ động phối hợp thực hiện hoàn thành công tác GPMB đối với các dự án được giao. Tính đến ngày 31/12/2023, đã GPMB được là 109,65 ha tổng số tiền đã chi trả 498,58 tỷ đồng.

Điển hình như tại Dự án Khu công nghiệp Đồng Sóc có tổng diện tích 206,56 ha, thuộc xã Vân Xuân, Vũ Di và Tứ Trưng. Năm 2023, diện tích cần GPMB là 50 ha, gồm địa phận 2 xã, Vân Xuân (47,3 ha) và Vũ Di (2,75 ha).

Đến nay, tại xã Vũ Di đã kiểm kê được 90/90 hộ theo thông báo thu hồi đất, đã chi trả tiền bồi thường cho 86 hộ/90 hộ, với số tiền 10,7 tỷ đồng/2,61 ha. Tại xã Vân Xuân có 441 hộ thuộc diện GPMB, trong đó, giai đoạn 1 đã GPMB được 25,41 ha cho 174 hộ với số tiền 59,2 tỷ đồng; giai đoạn 2 GPMB được 1,84 ha/26 hộ với số tiền là 7,89 tỷ đồng. Xã Vân Xuân đã kiểm kê được 170 ngôi mộ (trong đó đã chi trả được 163 ngôi mộ).

Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu: Để công tác bồi thường GPMB Khu công nghiệp Đồng Sóc đúng theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, các xã cần tập trung lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao như: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đảng viên, Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa khi có khu công nghiệp. Tổ tuyên truyền cần thống nhất nội dung và tiến độ thực hiện dự án; Ban Quản lý dự án và xã Vân Xuân cần rà soát lại toàn bộ các hộ có diện tích thu hồi là đảng viên để tập trung tuyên truyền; chuẩn bị nội dung để chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại; lập hồ sơ cưỡng chế; thành lập tổ hỗ trợ xã Vân Xuân và rà soát giải quyết đất giao bổ xung và giao thừa; rà soát các ngôi mộ trong diện tích thu hồi và có phương án bố trí di chuyển. Công an huyện nắm chắc tình hình, đề xuất phương án xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh có thể xẩy ra. Đảng ủy xã Vân Xuân tổ chức họp, đối thoại với các hộ có diện tích thu hồi là đảng viên. Các cơ quan, đơn vị của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp với xã Vân Xuân thực hiện công tác tuyên truyền, bồi thường GPMB triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đem lại lợi ích cho Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Vĩnh Tường sẽ tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc, tồn tại đối với các công trình, dự án; tiếp tục triển khai các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư đã có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB tạo quỹ đất “sạch” bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo theo quy định, góp phần thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích