Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành tuyên giáo

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và Ban Chỉ đạo 35 năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành tuyên giáo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bằng việc đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, năm 2023, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Tham mưu cấp ủy đổi mới việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành tuyên giáo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu, tuyên truyền các nội dung chuyên đề, sự kiện quan trọng, lịch sử của địa phương. Đẩy mạnh công tác kết nối, phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền trong tỉnh, địa phương với báo chí Trung ương, góp phần thực hiện công tác tuyên truyền về Vĩnh Phúc, bảo đảm tính thống nhất, có chiều rộng và chiều sâu. Tham mưu, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhóm chuyên gia, cộng tác viên 35 các cấp trong việc tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai, nghiên cứu, phân tích, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Qua đó, góp phần tạp sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở. Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Trao đổi, làm rõ thêm một số điểm nhấn của ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ, nắm chắc, thực hiện nghiêm, hiệu quả nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; tích cực động viên, khích lệ và lan tỏa tinh thần phấn khởi, tạo động lực để các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo theo chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; dự báo, phát hiện sớm tình hình, kịp thời định hướng thông tin hoặc tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh về tư tưởng, các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền các cấp, việc triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, thay đổi cách tiếp cận thông tin với các cơ quan báo chí, nhất là báo chí của các cơ quan Trung ương. Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí – xuất bản; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo để có nhiều cán bộ có đủ năng lực viết, nói, giỏi công nghệ… đáp ứng được những yêu cầu của công tác tuyên giáo hiện nay.

Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành tuyên giáo
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trên nền tảng số và mạng xã hội. Các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các ngành quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo, để ngành Tuyên giáo phát huy tốt hơn nữa những thành công, kinh nghiệm đã đạt được; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 đề ra, tạo được thế trận tư tưởng vững vàng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới trong năm 2025.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 5 tổ chức Đảng, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích