Vĩnh Phúc: Thẩm tra việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng huyện Yên Lạc

(Xây dựng) – Ngày 30/11, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Yên Lạc.

Vĩnh Phúc: Thẩm tra việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng huyện Yên Lạc
Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hà Thị Thanh Nhàn phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc gồm 6 đường, 21 phố. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn thị trấn có một số tuyến đường mới được xây dựng, kéo dài. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa – xã hội; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Theo dự thảo Nghị quyết, đối với thị trấn Yên Lạc, đặt tên với 4 tuyến đường mới gồm: Đường Hoàng Diệu, Tôn Đức Thắng, Hoàng Hoa Thám, Phùng Hưng; đặt tên 1 công trình công cộng là quảng trường Kim Ngọc. Giữ nguyên tên gọi 4 tuyến đường đề nghị kéo dài là: Đường Phạm Công Bình, Nguyễn Khoan, Dương Tĩnh, Nguyễn Khắc Cần. Tích hợp 2 tuyến đường đã đặt tên tại Nghị quyết số 43 ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh, gồm: Đường Đồng Đậu, Biện Sơn và 21 tuyến phố. Đối với thị trấn Tam Hồng, đặt tên mới cho 22 tuyến phố.

Vĩnh Phúc: Thẩm tra việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng huyện Yên Lạc
Quảng trường huyện Yên Lạc dự kiến đặt tên là quảng trường Kim Ngọc.

Nguyên tắc đặt tên đường, phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91 ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của tuyến đường, phố để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, sự kiện và công lao đóng góp của danh nhân, thể hiện được đặc trưng văn hóa về vùng đất và con người Vĩnh Phúc, trong đó, ưu tiên giữ nguyên tên đường phố đã có sẵn; lấy tên địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh nhân tiêu biểu của địa phương, của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết, đồng thời, tập trung thảo luận, đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý về việc đặt tên với một số tuyến đường; làm rõ thực trạng đối với các đô thị của huyện Yên Lạc, sự cần thiết phải đặt tên phố, tên đường, tên công trình công cộng trên địa bàn. Một số ý kiến đề nghị việc đặt tên các đoạn, tuyến đường chưa có, đang chuẩn bị xây dựng, đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại các quyết định cần phù hợp quy định và thực tế; nên lựa chọn tên các danh nhân của địa phương, trong tỉnh để đặt tên cho phù hợp…

Khẳng định việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Lạc và thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc là cần thiết, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hà Thị Thanh Nhàn đề nghị UBND tỉnh gửi hồ sơ kỳ họp để chuyển HĐND tỉnh nghiên cứu theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Yên Lạc, Sở Tư pháp rà soát lại dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu; hoàn thiện các nội dung, hồ sơ và các văn bản liên quan của đề án, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích