Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Văn bản số 729/UBND-NN1 do ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
Cơ quan chức năng kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác đất trái phép.

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, từ tháng 12/2023 đến nay, rộ lên một số thông tin phản ánh của về việc khai thác khoáng sản cát, đất trái phép và việc chấp hành không đúng quy định về khai thác khoáng sản,… UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan tăng cường tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trọng quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất san lấp…) tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc với thành phố Hà Nội và các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, công an cấp huyện và công an cấp xã tăng cường hơn nữa việc tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép. Tổ chức triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về khai thác khoáng sản và không để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh.

“UBND cấp xã nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định”- văn bản nêu rõ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản và đề xuất cấp có thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa mỏ đối với các điểm mỏ đã hết hạn và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định. Kiên quyết không đề xuất UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò, khai thác đối với điểm mỏ mới; điểm mỏ do nhận chuyển nhượng hoặc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác đối với các trường hợp không thực hiện việc đóng cửa mỏ đã hết hạn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm quy định.

Cục Thuế tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra, theo dõi, quản lý việc kê khai nộp thuế của các tô chức, doanh nghiệp khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ký kết với UBND tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội, Tuyên Quang quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh. Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hà Nội bắt đầu phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích