Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

(Xây dựng) – Nhằm đánh giá hiệu quả việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố, trong tháng 5/2024, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Vĩnh Yên sẽ thực hiện giám sát việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại một số xã, phường.

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
Trong tháng 5, đoàn sẽ thực hiện giám sát việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các xã, phường: Đồng Tâm, Định Trung, Thanh Trù thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp đối với: UBND xã Thanh Trù; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 01 Vĩnh Phúc. Giám sát qua báo cáo đối với UBND thành phố Vĩnh Yên. Tổ chức khảo sát về tình hình, kết quả cấp nước sinh hoạt trên địa bàn phường Đồng Tâm và phường Định Trung. Phạm vi giám sát: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/03/2024.

Thông qua hoạt động giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố nhằm xem xét, đánh giá việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các xã, phường: Đồng Tâm, Định Trung, Thanh Trù thuộc thành phố Vĩnh Yên. Qua đó, ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định khó khăn, vướng mắc để kịp thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để UBND thành phố, UBND các xã, phường, các cấp, các ngành tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian tới.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích