Vĩnh Phúc: Dự kiến công bố Quy hoạch tỉnh vào ngày 05/03

(Xây dựng) – Chiều 19/02, UBND tỉnh đã tổ chức họp, nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành báo cáo công tác chuẩn bị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vĩnh Phúc: Dự kiến công bố Quy hoạch tỉnh vào ngày 05/03
UBND tỉnh Vĩnh Phúc nghe công tác chuẩn bị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030.

Ngày 6/02/2024, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh với quy mô 1.236km2, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững.

Mục tiêu phát triển quy hoạch đến năm 2030, tỉnh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP bình quân đầu người, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, tạo tiền đề trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, là hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại trong vùng đồng bằng sông Hồng; nâng cao đời sống cho người dân, có nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, xã hội hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống.

Mục tiêu đến năm 2050, Vĩnh Phúc là thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; người dân có đời sống cao, hạnh phúc…

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành báo cáo công tác chuẩn bị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo các Sở, ngành chuẩn bị các nội dung phục vụ cho buổi công bố đảm bảo đầy đủ, có chiều sâu. Cũng tại buổi công bố quy hoạch, UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới, công bố thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Dự kiến buổi công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức vào ngày 5/3/2024.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích