Vĩnh Phúc: Đồng Cương nỗ lực xây dựng xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) – Năm 2016, xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Năm 2021, thôn Cổ Tích đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy kết quả đạt được, xã Đồng Cương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu là 1 trong 5 xã của huyện cán đích Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Vĩnh Phúc: Đồng Cương nỗ lực xây dựng xây dựng Nông thôn mới
Xã Đồng Cương đang nỗ lực hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2022.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn nâng cao, thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, Đảng ủy, UBND xã Đồng Cương đã tổ chức 171 hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; cán bộ, công chức xã, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, nhằm tuyên truyền, quán triệt, triển khai chương trình xây dựng thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu, xã Nông thôn nâng nâng cao tại địa phương.

Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể, các chi bộ, thôn chỉ đạo phụ trách các tiêu chí, hằng tuần, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao ban với Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, và cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Đồng thời, chỉ đạo thôn Dịch Đồng hoàn thành xây dựng thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu năm 2022 và đến năm 2025 có 100% số thôn trên địa bàn đạt thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu, thôn Cổ Tích tiếp tục thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng, giữ vững thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu đã được UBND huyện công nhận.

Xác định xây dựng xã Nông thôn nâng nâng cao, thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu là chủ trương lớn để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Đồng Cương đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ để nhân dân mở rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, động viên, tạo điều kiện con em trong xã đi xuất khẩu lao động, đồng thời tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, cổng ngõ, tường rào, trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ tranh cổ động để tạo cảnh quan xanh -sạch – đẹp.

Từ 01/01/2021 đến 30/6/2022, Đồng Cương đã huy động được trên 147 tỷ đồng cho chương trình xây dựng Nông thôn nâng nâng cao, thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu. Trong đó, nhân dân đóng góp tiền mặt, công lao động gần 7,5 tỷ đồng.

Với những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, một số số hạng mục, tiêu chí xây dựng xã Nông thôn nâng nâng cao, thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu của địa phương cơ bản đã hoàn thành, có sự chuyển biến thực chất, đồng bộ.

Cảnh quan môi trường được cải thiện rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đổi mới; an ninh chính trị được đảm bảo, giữ vững trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 61 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%. Tính đến hết qúy II/2022, thôn Dịch Đồng đã vẽ được 80 bức tường tranh bích họa với số tiền 150 triệu đồng do nhân dân đóng góp…

Theo Quyết định số 318/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, xã Đồng Cương đạt 10/19 tiêu chí, 56/78 nội dung. Hiện, địa phương còn 9 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, giáo dục, văn hóa, lao động, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và chất lượng môi trường sống.

Trong đó, có một số tiêu chí gặp nhiều trở ngại, khó có thể hoàn thành trong năm 2022 vì một số chỉ tiêu cần nguồn vốn đầu tư xây dựng lớn như tiêu chí Y tế yêu cầu tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám, chữa bệnh từ xa (áp dụng cho cả nam và nữ) đạt 40% dân số và 90% dân số áp dụng khám chữa bệnh điện tử nhưng việc áp dụng khám bệnh từ xa trên địa bàn xã chưa thực hiện được. Đối với tiêu chí chất lượng môi trường sống, yêu cầu tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 65% nhưng địa phương chưa có, chưa được đấu nối với nhà máy nước sạch tập trung,..

Để hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn nâng nâng cao trong thời gian tới, địa phương rất mong được các cấp, các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ bổ sung kinh phí để địa phương có nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng xã Nông thôn nâng nâng cao, thôn Nông thôn nâng kiểu mẫu; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Hiện, trên 90% hộ gia đình trên địa bàn xã đã đăng ký sử dụng nước sạch tập trung đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện quan tâm có cơ chế hỗ trợ để người được dùng nước sạch… Cùng với đó điều chỉnh, quy định cụ thể các chỉ tiêu trong các tiêu chí xây dựng Nông thôn nâng nâng cao cho phù hợp với địa phương…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More