Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn

(Xây dựng) – Sáng 27/12, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành giám sát, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải phát biểu kết luận buổi giám sát.

Xác định việc thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên, các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm.

Qua 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao hàng năm (các năm 2021, 2022 và 2023) là hơn 26.970 tỷ đồng. Như vậy, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại phải cân đối để hoàn thành kế hoạch trong 2 năm 2024-2025 là hơn 23.522 tỷ đồng…

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giám sát đầu tư; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công; sự đồng bộ giữa các quy hoạch, các cấp độ quy hoạch; công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn; trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong triển khai, thực hiện; các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến một số khó khăn, tồn tại trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành liên quan xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các “điểm nghẽn” trong giải ngân vốn đầu tư công hàng năm.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải khẳng định các ý kiến của các đại biểu rất sâu sát, có chiều sâu, làm sáng tỏ thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh, các huyện, thành phố trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp trong xây dựng kế hoạch, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện trong thời gian tới; phân bổ nguồn vốn đầu tư công phù hợp với quy định cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư công…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích