Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3

(Xây dựng) – Sáng 09/01/2024, UBND thành phố Vĩnh Yên tiến hành cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – giai đoạn 3 tại phường Hội Hợp đối với hộ ông Phùng Văn Đáng. Đây là hộ cuối cùng chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án.

Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chỉ đạo tại buổi cưỡng chế.

Tại buổi cưỡng chế, UBND phường Hội Hợp đã thông qua Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – giai đoạn 3 tại phường Hội Hợp đối với hộ ông Phùng Văn Đáng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của Nhà nước, không nhận tiền bồi thường theo quy định để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3.

Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3
Lãnh đạo phường Hội Hợp thông qua các quyết định.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3 là dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội. Dự án có tổng diện tích thu hồi đất là 58,94ha; diện tích đã được phê duyệt phương án là 58,69ha. Số hộ có đất bị thu hồi là 598 hộ (Trong đó: Phường Đồng Tâm có 447 hộ; phường Hội Hợp có 151 hộ).

Đến nay, thành phố đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với 597/598 hộ ở phường Hội Hợp và phường Đồng Tâm, với tổng diện tích 58,63ha. Hiện còn hộ ông Phùng Văn Đáng ở phường Hội Hợp chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất của Nhà nước, chưa nhận tiền bồi thường GPMB để thực hiện dự án, với diện tích đất thu hồi 0,062ha tại xứ đồng Gò Cọc (phường Hội Hợp).

Triển khai thực hiện dự án, thành phố Vĩnh Yên đã chú trọng công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách trong công tác bồi thường GPMB, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, đến từng hộ gia đình có đất bị thu hồi nắm tình hình, ý kiến, nguyện vọng, tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật trong công tác bồi thường GPMB.

Cùng với đó, thành phố cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo các quy định pháp luật đối với các hộ không chấp hành Quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường GPMB để thực hiện dự án.

Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3
Máy móc tham gia cưỡng chế.

Đặc biệt, đối với hộ ông Phùng Văn Đáng, các ngành chức năng của thành phố và phường Hội Hợp đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, chi trả tiền bồi thường và tổ chức đối thoại. Tuy nhiên hộ ông Phùng Văn Đáng không chấp hành Quyết định thu hồi đất của Nhà nước, chưa nhận tiền bồi thường GPMB để thực hiện dự án.

Tại buổi cưỡng chế, với việc làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc; thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ; buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Được biết, sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phùng Văn Đáng, thành phố Vĩnh Yên sẽ thực hiện xong công tác bồi thường GPMB Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3. Thời gian tới, thành phố sẽ bàn giao để chủ đầu tư triển khai dự án theo quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích