Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

(Xây dựng) – Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, HĐND tỉnh đã công khai Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 đồng chí, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất trong số những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Ngày 15/12, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc công khai Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc bầu khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Nghị quyết, việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai, đúng nguyên tắc và trình tự, thủ tục. Kết quả cho thấy, bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 46 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,87% tổng số phiếu), cao nhất trong số những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trong khi đó, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 40,43% tổng số phiếu), 2 phiếu tín nhiệm (4,26%) và có tới 25 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất
Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích