Vĩnh Long: Trung tâm Phát triển quỹ đất đấu giá quyền sử dụng hơn 9.000m2 đất tại phường 9

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc giao 9.207,7m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

vinh long trung tam phat trien quy dat dau gia quyen su dung hon 9000m2 dat tai phuong 9
Đất xây dựng Bệnh viện sản nhi Vĩnh Long tại phường 9, thành phố Vĩnh Long đã bị thu hồi và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long sẽ đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Long giao 9.207,7m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý lập kế hoạch đấu giá ưuyền sử dụng đất theo quy định. Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 06/2022 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh lập ngày 13/6/2022.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện: Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; Chỉnh lý hồ sơ địa chính; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 16/8/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.207,7m2, thuộc thửa 311, tờ bản đồ số 11, tại phường 9,thành phố Vĩnh Long do Công ty TNHH Bệnh viện sản nhi Vĩnh Long thuê. Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo các Trích lục bản đồ địa chính số 05/2022 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 13/6/2022.

Lý do thu hồi đất là Công ty TNHH Bệnh viện sản nhi Vĩnh Long quản lý sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất đai và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng).

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức bị thu hồi đất do Công ty TNHH Bệnh viện sản nhi Vĩnh Long thuê; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More