Việt Yên (Bắc Giang): 9 khu vực dự kiến lên phường đều đạt tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV

(Xây dựng) – Ngày 11/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã kí Quyết định số 956/QĐ-BXD công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV.

Việt Yên (Bắc Giang): 9 khu vực dự kiến lên phường đều đạt tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV
Đô thị Việt Yên được quan tâm và đầu tư phát triển.

Theo Quyết định, 09 khu vực dự kiến thành lập các phường trực thuộc thị xã Việt Yên đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại IV, gồm: Thị xã Bích Động; thị trấn Nếnh; xã Hồng Thái; xã Tăng Tiến; xã Quang Minh; xã Ninh Sơn; xã Vân Trung; xã Quang Châu; xã Tự Lạn. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2023.

Trước đó, ngày 7/9, tại trụ sở Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự Cuộc họp lấy ý kiến có đại diện: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá Thế thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Xây dựng; dại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên.

Đô thị Việt Yên là một địa phương có lịch sử và giá trị bản sắc văn hóa lâu đời. Hiện nay, Việt Yên là địa phương phát triển công nghiệp hoá mạnh, sản lượng công nghiệp chiếm 75% của tỉnh, nhu cầu ban hành các thiết chế văn hoá cho công nhân là rất lớn, mô hình quản lý xã nông thôn không đảm bảo nhu cầu thực tế tại địa phương.

Thời gian qua, đô thị Việt Yên đã được UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Việt Yên quan tâm đầu tư phát triển. Khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Việt Yên đã được đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị bài bản; môi trường đô thị được quan tâm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện bộ mặt đô thị và nâng cao chất lượng về đời sống cho cộng đồng dân cư của khu vực dự kiến thành lập phường nói riêng và trên địa bàn huyện Việt Yên nói chung.

09 xã, thị trấn trên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập phường thuộc thị xã Việt Yên theo quy định tại Nghị quyết số 26/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích