Việt Nam cho trên 1,27 tỷ USD nhập khẩu thủy sản trong 6 tháng

Việt Nam cho trên 1,27 tỷ USD nhập khẩu thủy sản trong 6 tháng
Việt Nam cho trên 1,27 tỷ USD nhập khẩu thủy sản trong 6 tháng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong 6 tháng năm 2023 đạt trên 1,27 tỷ USD, tăng 2,5% so với 6 tháng năm 2022.

Riêng tháng 6/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 220,09 triệu USD, tăng 12,5% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 12,4% so với tháng 6/2022.

Trong 6 tháng năm 2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam.

Trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 176,23 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 16,5% so với 6 tháng năm 2022, riêng tháng 6/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 24,82 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 14,5% so với tháng 6/2022.

Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 6/2023 giảm 5,4% so với tháng 5/2023 và giảm 9,3% so với tháng 6/2022, đạt 20,5 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng năm 2023 lên 136,57 triệu USD, chiếm trên 10,8%, tăng 13,4% so với 6 tháng năm 2022.

Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 106,8 triệu USD trong 6 tháng năm 2023, chiếm 8,4%, giảm 2,8%; Indonesia đạt 99,11 triệu USD, chiếm 7,8%, giảm 17,8%; Nhật Bản đạt 81,15 triệu USD, chiếm 6,4%, giảm 10,9%.

Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích