Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023

(Xây dựng) – Vừa qua, Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023
PGS.TS Mai Thị Liên Hương – Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: Đức Nguyên).

Từ đầu năm nay, Viện đã có nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy, quản lý vận hành cơ cấu tổ chức mới theo các Quyết định của Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ. Đó là Quyết định số 1448/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc quốc gia và Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng. Theo các Quyết định này, Viện Kiến trúc quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đó, Viện đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý về mặt hành chính, nhiệm vụ và chức năng mới được bổ sung, bộ máy tổ chức nhân sự được kiện toàn. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của Viện trong năm 2023 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm nay.

Từ đầu năm 2023, Viện Kiến trúc quốc gia đã thường xuyên rà soát nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác tiền lương, tiền công và các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Viện.

Mặt khác, Viện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, đảm bảo phục vụ công tác chung thông suốt, hiệu quả, không để xảy ra sự cố, cháy nổ, hỏa hoạn, mất an ninh trật tự.

Về công tác nghiên cứu, Viện đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế, tiêu chuẩn quy chuẩn, nhiệm vụ thường xuyên và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo theo chương trình, kế hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Đặc biệt, Viện đã tích cực tham gia và góp phần vào sự thành công lớn của các sự kiện quan trọng của ngành như “Triển lãm kiến trúc Expo năm 2023” hay “Tuần lễ công trình Xanh 2023”.

Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023
Viện Kiến trúc quốc gia tiếp tục thực hiện tốt chức năng là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc (ảnh: Đức Nguyên).

Công tác đào tạo và hợp tác quốc tế cũng ngày càng được đẩy mạnh, Viện đang hợp tác với các địa phương trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế với các đơn vị ở Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Viện Kiến trúc quốc gia đang tập trung kiện toàn, đẩy mạnh công tác đào tạo tiến sĩ, tăng cường gắn nghiên cứu khoa học với các hoạt động phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng thi sát hạch hành nghề kiến trúc.

Về công tác truyền thông, xuất bản ấn phẩm Tạp chí Khoa học chuyên ngành, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã thành lập Tạp chí điện tử và được cấp phép đưa vào hoạt động với 2 loại hình Tạp chí in, Tạp chí điện tử.

Viện cũng đang hợp tác với một số địa phương như Hà Giang, Điện Biên, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội)… thực hiện một số chuyên đề chuyên sâu, quảng bá tiềm năng phát triển địa phương, phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn ngày càng được Viện chú trọng, tích cực kết nối với các địa phương và triển khai thành công nhiều đồ án, dự án, lập quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn…

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Viện Kiến trúc quốc gia đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm nhằm khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng.

Viện trưởng Mai Thị Liên Hương nhấn mạnh: Viện sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thuộc Viện mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích