Duyệt theo chuyên mục

Video

Bản tin Truyền hình Xây dựng số 196

(Xây dựng) – Trong bản tin Truyền hình Xây dựng số 196 ngày 17/01 có những thông tin nổi bật sau: Đảng bộ Bộ Xây dựng tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Thanh tra Bộ Xây dựng: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm; Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong trở thành vùng động lực phát triển, đô thị hiện đại, văn minh; Chương…
Đọc thêm...