[VIDEO] Hội thảo Bất động sản nông nghiệp – Thực trạng và kiến nghị chính sách

Theo các chuyên gia, việc công nhận bất động sản nông nghiệp là một loại hình sản phẩm bất động sản, đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, khung khổ pháp lý phù hợp cho loại hình này là điều rất cần thiết.

Nguồn: Reatimes

Bạn cũng có thể thích