Vi phạm về xả thải vượt quy chuẩn, Công ty Hà Nội – Đài Tư bị phạt 270 triệu đồng

Mới đây Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư (Công ty Hà Nội – Đài Tư). Theo đó, Công ty Hà Nội – Đài Tư bị xử phạt số tiền 270 triệu đồng, do xả nước thải có thông số vượt 1,56 lần quy chuẩn cho phép.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường còn buộc công ty này chi trả phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 01 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, với số tiền là hơn 11,1 triệu đồng. Tổng số tiền Công ty Hà Nội – Đài Tư phải nộp là hơn 281 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết không áp dụng biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra.

 Công ty Hà Nội – Đài Tư vi phạm về xả thải bị xử phạt 270 triệu đồng. Ảnh: Công thương

Quyết định của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thể hiện có hiệu lực từ ngày ký và Công ty Hà Nội – Đài Tư phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Công ty Hà Nội – Đài Tư có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Quy chuẩn quốc gia QCVN 40:2021/BTNMT về nước thải công nghiệp phát sinh từ cơ sở xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung phải tuân thủ theo quy định về đấu nối, tiếp nhận của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Nước thải từ hoạt động sinh hoạt và nước thải từ hoạt động chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải không thuộc đối tượng áp dụng của Quy chuẩn này và được quy định tại Quy chuẩn riêng. Nước thải từ hoạt động sinh hoạt và nước thải từ hoạt động chăn nuôi khi nhập cùng nước thải công nghiệp thì được quản lý như nước thải tại Quy chuẩn này.

Cơ sở xả nước thải phải bảo đảm giá trị nồng độ thông số ô nhiễm trong nước thải không được vượt ngoài ngưỡng giá trị tối đa cho phép quy định. Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng; quy mô, công suất được nêu trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép môi trường dẫn tới điều chỉnh việc áp dụng giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm áp dụng quy định hoặc có thay đổi dẫn tới thay đổi thông số ô nhiễm đặc thù khác quy định tại Quy chuẩn này thì phải báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, điều chỉnh theo quy định pháp luật.  Bảo đảm nước thải trước khi xả ra môi trường tiếp nhận phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này.

An Dương (T/h)

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích